chăm sóc Rắn ngô

Rắn ngô – Corn Snake ngoan ngoãn dễ gần và dễ nuôi

141731943061 Tất cả các Morph đều có nhu cầu chăm sóc jống nhau. Vì vậy bạn có thể nuôi nhiều con Corn Snake với màu khác nhau mà khỏi phải lo về vấn đề chăm sóc thế nào. Mô tả Đặc điểm chung Rắn Corn Snake Rắn ngô thanh mảnh với chiều dài 24-72 inches (61-182 more »