đặc điểm Rắn Amel Corn Snake

Rắn ngô Amel Corn Snake phương pháp chăm sóc đúng cách

Rắn - corn - snake(1) Tất cả các Morph đều có nhu cầu chăm sóc jống nhau. Vì vậy bạn có thể nuôi nhiều con Corn Snake với màu khác nhau mà khỏi phải lo về vấn đề chăm sóc thế nào. Mô tả Đặc điểm chung Rắn Corn Snake Rắn ngô thanh mảnh với chiều dài 24-72 inches (61-182 more »