đặc điểm Rùa Sulcata Tortoise

Rùa Sulcata Tortoise khi nuôi dưỡng cần chú ý những gì

144419638223 Rùa Sulcata rất phàm ăn, hiếm khi nào chúng từ chối một bữa ăn. Với những con rùa trưởng thành, chế độ ăn uống chủ yếu nhất là cỏ và lá khác nhau, tương tự như chế độ ăn trong tự nhiên của chúng. Chúng sẽ ăn bất kì các loại cỏ, lá dâu, lá more »